Půl cesty je za námi – Workshop ve Wunsiedelu

Činnost v rámci  programu CLARA 3 pro analýzu stavu a rozvoj společného cykloregionu „Bavorsko-české lázně“ v Euregio Egrensis se blíží ke konci Dne 25. července se v Landratsamt Wunsiedel ve Smrčinách setkali partneři projektu a zájemci o projekt z Německa a České republiky, aby v rámci workshopu společně diskutovali o výsledcích a o dalším postupu.

Poté co Tobias Köhler a Roland Schöffel přivítali účastníky, představil náměstek zemského rady zemského okresu Wunsiedel ve Fichtelgebirge první dosažené výsledky. Poté následovala prezentace a doladění prvních návrhů loga, marketingové brožury a online rezervačního systému pro cyklobusy.

V průběhu diskuse se účastníci rychle dohodli na spíše klasické verzi loga pro cyklistický region „Bavorsko-české lázně“, která je inspirována typickým lázeňským stylem dlaždic v secesním stylu. Kromě toho bylo rozhodnuto, že plánovaná brožura nemá být navržena jako cestovní kniha, ale spíše jako sešit s nápady a návrhy, který by tak mohl potenciálního hosta během prvotního kontaktu vhodněji inspirovat Zároveň bude mimo aktivit při projektu CLARA 3 s pomocí centrály turistického ruchu Fichtelgebirge vytvořena vstupní stránka (Landing Page), kde mohou budoucí hosté najít podrobné informace o cyklistickém regionu a túrách.

V obou marketingových kanálech je nastavena vysoká kvalita. Styl vychází z jednotného firemního designu, který se bude striktně dodržovat ve všech marketingových materiálech. Současně bylo speciálně pro cyklistický region „Bavorsko-české lázně“ profesionálně nafoceno více než 700 vysoce kvalitních fotografií, které tak vytvořily pro budoucí marketingové potřeby dostatečný základ. Texty budou poskytovány v němčině a češtině, důležité nebude množství, ale spíše kvalita překladů.

S těmito výsledky workshopu už můžeme společně finišovat až do cíle. Dne 22. září 2019 bude v rámci slavnostního a veřejného zahájení akce v Unternehmerberatungszentrum HelfRecht v Bad Alexandersbad odstartována implementační fáze. Zároveň bude probíhat i pestrý doprovodný program, občerstvení je zajištěno.

 

Máte dotazy nebo návrhy?  
Vždy uvítáme, když nás osobně zkontaktujete.

absolutGPS
telefon +49 341 39281107
e-Mail j.neumann@absolut-gps.com

Christianstraße 1
04105 Leipzig

absolutGPS je ochranná známka společnosti geoSports-Tec GmbH..