Přehled projektu

Kooperační projekt CLARA 3:
Analýza současného stavu a rozvoj cykloregionu „Bavorsko-české lázně“ v EUREGIO EGRENSIS

Výchozí situace

Hraniční oblast mezi Německem a Českou republikou má nejen společnou hranici v délce přes 800 km, ale i kulturu a dalekosáhlou historii. Spolupráce mezi sousedními zeměmi je již léta podporována oběma stranami.

V rámci strukturální pomoci EU se realizuje velký počet přeshraničních projektů evropské územní spolupráce (EÚS).. V období od roku 2014 do roku 2020 budou pro společné projekty Svobodného státu Bavorsko a České republiky k dispozici finanční prostředky ve výši více než 100 milionů eur. Program si klade za cíl posílit přeshraniční spolupráci a tím překračovat jak administrativní, tak i mentální hranice.

EÚS již vyvinula řadu iniciativ a projektů pro nadnárodní spolupráci. Uveďme například projekt CLARA 3 mezi německými státy Bavorsko a Sasko na jedné straně a Karlovarským krajem v České republice, jako společným partnerem LEAD, na straně druhé. V rámci spolupráce byly již v různých oblastech –  např. v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, lázeňských služeb – realizovány četné stěžejní projekty.

Více informací o CLARA 3 naleznete zde: CLARA 3

Cykloregion „Bavorsko – české lázně“

V rámci CLARA 3 se bavorští a čeští partneři rozhodli, že vytvoří společný cykloregion „Bavorsko-české lázně“. Výsledná nabídka má sloužit k propojení silných stránek a charakteristik regionu a zpřístupnit jej hostům v podobě šetrné k životnímu prostředí. Zaměřujeme se zde především na témata cestovního ruchu v oblasti lázeňství a geologie, která jsou v tomto regionu zásadní a jedinečnou nabídkou.

Rozvoj cykloregionu je založen na fundované analýze současného stavu, která zohledňuje jak stávající (cyklistickou nabídku cestovního ruchu v regionu, tak aktuální trendy, vývoj trhu a cílové skupiny cyklistického cestovního ruchu. Výsledkem tak bude síť cca 30 cyklostezek, která se v různých stupních obtížnosti orientují na cílové skupiny, a které tak propojují hlavní body regionu.

Na této webové stránce projektu bychom vás rádi pravidelně informovali o aktuálním průběhu projektu a aktuálních tématech v cyklistické turistice.

Těšíme se na vzrušující období!

Máte dotazy nebo návrhy?  
Vždy uvítáme, když nás osobně zkontaktujete.

absolutGPS
telefon +49 341 39281107
e-Mail j.neumann@absolut-gps.com

Christianstraße 1
04105 Leipzig

absolutGPS je ochranná známka společnosti geoSports-Tec GmbH..