Koordinační schůzka partnerů zapojených do projektu ve Wunsiedelu

Dne 4. června se partneři zapojení do projektu CLARA 3 pro rozvoj společného cykloregionu „Bavorsko-české lázně“ setkali v malé pracovní skupině v okresním úřadu Wunsiedel, aby společně sladili dosavadní výsledky projektu.

Agenda zahrnovala v podstatě následující položky:

  • Prezentace výsledků analýzy stavu.
  • Prezentace expertizy aktuálního stavu projektu (m. j. informace o vizi, cílových skupinách a marketingovém plánu).
  • Diskuze o jednotlivých bodech expertizy.

Během schůzky bylo zjištěno, že pro vytvoření udržitelného a dlouhodobě funkčního cykloregionu je nezbytné dobře promyslet, jak by měla vypadat strategie týkající se značek a jiných procesů, stejně jako vytvoření přijatelné organizační struktury. Tato rozhodnutí budou začleněna do procesu s opatřeními.

Máte dotazy nebo návrhy?  
Vždy uvítáme, když nás osobně zkontaktujete.

absolutGPS
telefon +49 341 39281107
e-Mail j.neumann@absolut-gps.com

Christianstraße 1
04105 Leipzig

absolutGPS je ochranná známka společnosti geoSports-Tec GmbH..